Często zdarza się, że w potocznym języku pojęcia „rękojmia”, „gwarancja” używane są zamiennie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że uprawnienia wynikające z ww. instytucji prawa cywilnego wcale nie są tożsame. Przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji na przestrzeni lat ewoluowały. Obecnie, uprawniony może zdecydować czy chce skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi czy z...

Czytaj dalej