Blog

Dziedziczenie samych korzyści majątkowych to ciągle przekazywany mit

Tak jak w przypadku mitów dotyczących różnych zagadnień związanych z naszym życiem, tak również w przypadku kwestii prawnych funkcjonuje wiele mitów związanych  z nieznajomością prawa. Przykładem jest mit dotyczący dziedziczenia jedynie samych aktywów majątkowych po zmarłym. Do tej pory spotykam się z zaskoczeniem, gdy klienci dzwonią do kancelarii i dowiadują...

Czytaj dalej

Na czym polega wydziedziczenie?

Często spotykamy się z pojęciem wydziedziczenia. Jednak czy faktycznie dla osoby, która nie ma na co dzień do czynienia z prawem, jest ono zrozumiałe? Mam wrażenie, że w potocznym rozumieniu, instytucji wydziedziczenia nadano zupełnie inne znaczenie, niż wynika to z przepisów kodeksu cywilnego. Zwykle bowiem „wydziedziczenie” rozumiane jest jako działanie spadkodawcy, który...

Czytaj dalej

Zapis windykacyjny jako alternatywa dla testamentu

W swojej praktyce spotykam się często z pytaniami dotyczącymi spadkobrania. Chciałbym przybliżyć kilka związanych z tym zagadnień.

Na początek kwestia powołania spadkobiercy do spadku. Wielu osobom wydaje się oczywiste, że spadkodawca może wskazać w testamencie konkretne, poszczególne przedmioty, jakie przypadną po jego śmierci poszczególnym spadkobiercom. Taka sytuacja, na podstawie obowiązujących...

Czytaj dalej

Rękojmia i gwarancja to nie to samo

Często zdarza się, że w potocznym języku pojęcia „rękojmia”, „gwarancja” używane są zamiennie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że uprawnienia wynikające z ww. instytucji prawa cywilnego wcale nie są tożsame. Przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji na przestrzeni lat ewoluowały. Obecnie, uprawniony może zdecydować czy chce skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi czy z...

Czytaj dalej

Umowy

Umowy zawieramy w zasadzie codziennie. Część z nich nawet bez świadomości (jak np. umowa przewozu). Owszem, w internecie można znaleźć wzory lepiej lub gorzej sporządzonych umów. Czy jednak faktycznie osoba nie mająca wiedzy prawniczej wie, jak właściwie z tych wzorów korzystać? Jak je modyfikować aby najlepiej zabezpieczyć swoje interesy? Co oznaczają zawarte w...

Czytaj dalej