Usługi

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych. Udzielamy porad prawnych i sporządzamy opinie prawne. Proponujemy również pomoc w sporządzaniu pism procesowych, urzędowych oraz umów. Prowadzimy postępowania polubowne na etapie przedsądowym, mające na celu zawarcie ugody między stronami. W ramach świadczonych usług wykonujemy zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji, w postępowaniu rejestrowym, wieczystoksięgowym oraz egzekucyjnym.

Kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie spółdzielczym i lokalowym. W ramach czynności wykonywanych w ramach poszczególnych gałęzi prawa, proponujemy:

Prawo spółdzielcze i lokalowe

Prawo spółdzielcze i lokalowe – Opis

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia szczegółów dotyczących możliwości i sposobu załatwienia Państwa sprawy. Jednocześnie informujemy, że przedstawiony przez nas zakres usług jest przykładowy i ma na celu jedynie ogólne pokazanie profilu Kancelarii.