Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc we wszelkich sprawach z zakresu prawa cywilnego.
W szczególności mogą nam Państwo powierzyć sprawy w zakresach:

 • windykacja należności,
 • zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
 • prowadzenie postępowania polubownego i zawieranie ugód,
 • zastępstwo w sprawach egzekucyjnych,
 • pomoc w zawieraniu umów,
 • sporządzanie pism procesowych oraz urzędowych,
 • sporządzanie umów, w tym m.in.: kupna, sprzedaży, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane, zlecenia, o dzieło, umowy sprzedaży nieruchomości.

Prowadzimy m.in. następujące sprawy:

 • sądowe dochodzenie zapłaty należności,
 • sprawy przed sądem wieczystoksięgowym,
 • sprawy spadkowe, w tym m.in. o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek,
 • dochodzenie należności z tytułu rękojmi i gwarancji, umów ubezpieczenia i prowadzenie innych spraw konsumenckich,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy o ochronę własności i posiadania, w tym m.in.eksmisyjne, o zasiedzenie.