Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy również pomoc z zakresu prawa pracy, zarówno dla pracodawców jak i pracowników.

  • pracodawcom pomagamy w bieżącej obsłudze, w tym w sporządzaniu dokumentacji, jak np. umowy o pracę czy wewnętrzne regulaminy,
  • prowadzimy sprawy ze stosunku pracy, m.in. o odszkodowanie, przywrócenie do pracy czy wypłatę zaległego wynagrodzenia,
  • świadczymy pomoc prawną w sprawach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • prowadzimy obsługę w zakresie spraw o roszczenia emerytalne oraz rentowe.