Prawo spółdzielcze i lokalowe

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, rolniczych oraz spółdzielni pracy.
W ramach obsługi spółdzielni i zarządców nieruchomości, proponujemy:

  • obsługę organów spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości w ich bieżącej działalności, w tym m.in. w trakcie walnych zgromadzeń, zebrań członków wspólnot,
  • udzielamy pomocy organom spółdzielni, wspólnotom i zarządcom nieruchomości w sporządzaniu dokumentów wewnętrznych,
  • pomagamy zakładać i rejestrować spółdzielnie, organizować wspólnoty mieszkaniowe, zajmujemy się również przekształceniami i likwidacją spółdzielni,
  • pomagamy w przypadku wszelkiego rodzaju sporów wewnątrzspółdzielczych, wewnątrzwspólnotowych i w stosunkach członkowie wspólnot mieszkaniowych – zarządcy nieruchomości.